Huur overeenkomst

1. VALIDATIE
1.1. Deze huurovereenkomst wordt geldig nadat de eigenaar 50% heeft ontvangen (of 100% als de boeking minder dan 30 dagen voor aankomst is gemaakt) niet-restitueerbare aanbetaling en de boeking is schriftelijk bevestigd.
2. TARIEVEN
2.1. Alle tarieven zijn vermeld in USD en zijn inclusief belasting of servicekosten (tenzij anders vermeld). De tarieven zijn onder voorbehoud. Belasting op tarieven is 10%. De servicekosten bedragen 5%. Creditcardtransacties brengen extra kosten met zich mee (2.5-4% van het totaal). Deze kosten zijn niet bij de tarieven inbegrepen.
2.2. Tarieven zijn exclusief telefoonkosten, maaltijden (behalve dagelijks ontbijt), catering, auto's en chauffeurs, of enige andere service, tenzij anders vermeld.
3. BETALINGEN
3.1. Wij accepteren betalingen met creditcard, contant en bankoverschrijving. Geen reischeques of persoonlijke cheques, alstublieft. Alle prijzen zijn vermeld in USD. De volledige details van de betalingsvoorwaarden worden op het moment van boeking verstrekt.
3.2. Aanbetaling vereist voor boeking is 50% (100% als de boeking minder dan 30 dagen voor aankomst is gemaakt). Het resterende saldo van het totale huurbedrag dient betaald te zijn voorafgaand aan het inchecken. Alle bankkosten zijn voor rekening van de huurder.
3.3. Als de betalingen niet zoals vereist zijn gedaan, heeft de eigenaar het recht om de boeking te annuleren en de aanbetaling te behouden.
3.4. Bij aankomst dient de huurder een verklaring van afstand te ondertekenen. Er wordt een creditcardautorisatieformulier ondertekend om betalingen voor extra kosten tijdens uw verblijf in de Villa te beveiligen. Alle gasten van de Villa moeten hun identificatiepapieren aan de manager verstrekken voor registratie bij de lokale autoriteiten. Weigering om aan deze termijn te voldoen, kan leiden tot annulering van het huurcontract en behoud van alle aanbetalingen door de eigenaar.
3.5. Een contante borg voor schade ter hoogte van $ 500 (vijfhonderd) USD dient voor aankomst te worden betaald. Het wordt volledig gerestitueerd.
4. WIJZIGINGEN IN BOEKINGEN
4.1 Wijzigingen in boekingen kunnen binnen 61 dagen of meer voor aankomst worden gemaakt, alleen met toestemming van de eigenaar. Eventuele wijzigingen vereisen een schriftelijk verzoek en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Ons team doet er alles aan om aan uw behoeften te voldoen. Als de wijzigingen echter niet kunnen worden aangebracht, gaan we door met het annuleren van uw boekingen. (zie ons annuleringsbeleid). Elke wijziging impliceert een administratiekost van $ 100.00 nadat de wijziging is bevestigd.
5. ANNULERINGSBELEID
5.1. Annuleringen met 50% restitutie van de totale kosten vereisen een minimale opzegtermijn van 90 dagen voor de geboekte aankomstdatum. Annuleringen minder dan 90 dagen voor de aankomstdatum worden niet gerestitueerd. Laatste betalingen worden niet gerestitueerd. Boekingen worden volledig terugbetaald tijdens de COVID 19-epidemie (vanwege beperkingen op reizen van / naar Bali of het land van herkomst van de gast).
5.2. Als het onroerend goed niet beschikbaar is voor de huurder voorafgaand aan bewoning, stemt de eigenaar ermee in om het volledige betaalde bedrag terug te betalen tot de annuleringsdatum, en de huurder stemt ermee in alle claims tegen de eigenaar vrij te geven.
5.3. Er is geen restitutie verschuldigd (of zal worden gedaan) voor slecht weer, orkaan, aardbeving, natuurrampen of andere niet-beheersbare situaties zoals, maar niet beperkt tot, bouwwerkzaamheden in de omgeving, ongewoon geluid of andere verstoringen. Huurder en bovengenoemde partijen moeten voldoen aan alle verplichte evacuatiebevelen. Reis- of vakantieverzekering wordt aanbevolen door de huurder te sluiten.
6. EVENEMENTEN
6.1. Villa's boekingen zijn voor vakantiedoeleinden en de huurder en / of zijn gasten kunnen geen evenement of functie in de villa plannen zonder toestemming van de eigenaar. Als een evenement in de Villa is toegestaan, wordt naast de vergoeding voor de lokale gemeenschap ('Banjar') een evenemententoeslag in rekening gebracht.

7. VERLIES EN / OF SCHADE

7.1. De Huurder is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de Villa. De huurder is verantwoordelijk voor verlies en / of schade aan de villa tijdens het verblijf van de huurder in de villa.
7.2. Reparatie- en onderhoudsproblemen moeten binnen 48 uur na bewoning of gebeurtenis onder de aandacht van de Eigenaar worden gebracht, anders wordt de Huurder aansprakelijk gesteld voor al dergelijke schade of reparaties. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde kosten die door Huurder of zijn / haar Huurders zijn gemaakt. De kosten van onnodige of ongeoorloofde service worden in rekening gebracht op de borg, de resterende kosten worden door de huurder gefactureerd en betaald.
8. MAXIMALE BEZETTING
8.1. Het aantal personen dat de Villa bezet, mag het maximum aantal vermeld in de boekingsbevestiging niet overschrijden. Jonge kinderen kunnen worden ondergebracht in de slaapkamers van hun ouders. Er kan een slaapgelegenheid worden gemaakt voor kinderen die hun ouders vergezellen in hetzelfde bed of met een matras in dezelfde slaapkamer als hun ouders. Kinderen die een aparte slaapkamer nodig hebben, worden als volwassenen geteld. De eigenaar behoudt zich het recht voor om elke boeking te weigeren die niet geschikt is voor de villa.
8.2. Het gebruik en de bezetting van de accommodatie is beperkt tot 12 volwassenen en kinderen. De hier vermelde bezettingslimiet is de limiet voor overnachtende huurders die op het landgoed zijn toegestaan. Een bezetting die deze limiet overschrijdt, zoals hierboven vermeld, zal leiden tot onmiddellijke uitzetting en verbeurdverklaring van alle betaalde bedragen.
9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1.Eigenaar (Citakara Sari Management) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele wijzigingen aan de Villa of de voorzieningen die buiten haar controle liggen. De Villa-eigenaren, of hun agenten, werknemers, gelieerde ondernemingen, gemachtigde vertegenwoordigers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig letsel, ziekte, verlies, schade, extra kosten of ongemak, direct of indirect veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik of de conditie van de Villa, het sanitair, gas, elektriciteit of anderszins, en uitzonderlijke weersomstandigheden, die worden geleden of zouden worden geleden door de Huurder, hun Huurders en / of genodigden. Bovendien wordt Villa Villa Owners, of hun agenten, werknemers, gelieerde ondernemingen, gemachtigde vertegenwoordigers, niet verantwoordelijk gesteld voor de persoonlijke bezittingen, voertuigen en inhoud van voertuigen van de huurder (s), hun gasten of genodigden.
9.2.De geregistreerde huurder en partij (en) in deze overeenkomst en hun gasten tot 8 volwassenen en 8 kinderen zijn de enige gasten die overnachten, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de eigenaar. De huurder die deze overeenkomst ondertekent, moet ten minste 25 jaar oud zijn en zal verantwoordelijk worden gehouden voor alle andere partijen en / of gasten van de huurder voor de naleving van deze overeenkomst, met de vermelde beleidsregels, verordeningen, regels en voorschriften en voor eventuele verliezen geleden door Eigenaar (s) of het pand vanwege nalatigheid of vandalisme.
9.3. Vrijwaring en verzekering: Huurder stemt ermee in om de Eigenaar (s) van het Eigendom te vrijwaren en vrij te houden tegen alle verlies, schade, kosten en boetes die voortvloeien uit enige actie van de Huurder of bezoekers van de Huurder die letsel, overlijden, voortdurende invaliditeit veroorzaakt een persoon of schade aan eigendommen. De huurder wordt aangemoedigd om de juiste reizigers of vakantieverzekering af te sluiten.
10. KLACHTEN EN KRACHT
10.1. Een klacht met betrekking tot de Villa en / of service wordt onmiddellijk behandeld door de Villa Manager, die de Eigenaars zal informeren. De eigenaren zullen klachten die zijn ingediend nadat de huurder de villa heeft verlaten niet onderzoeken.
10.2. De Eigenaars zijn niet aansprakelijk jegens de Huurder voor het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van dit Huurcontract als gevolg van oorzaken die hem beletten zijn verplichtingen onder dit Huurcontract na te komen, die buiten zijn redelijke controle liggen en van aard zijn, die hij noch de bevoegdheid of bevoegdheid om, met inbegrip van maar niet beperkt tot, overmacht, daden van burgerlijke of militaire onrust, stroomstoringen, branden, overstromingen, epidemieën, oorlogen, rellen en terroristische daden te verhelpen. In het geval van een dergelijk voorval zal de Eigenaar de Huurder hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen en elk moment voor het nakomen van een verplichting zal worden verlengd met een tijd die gelijk is aan de tijdsduur die aan een dergelijk voorval kan worden toegeschreven.
11. BEEINDIGING
11.1. Eigenaar behoudt zich het recht voor om dit Huurcontract onmiddellijk te beëindigen in het geval dat de Huurder een of meer van de Algemene Voorwaarden hierin schendt.
11.2.Als de eigenaar de diensten van een advocaat (en) inschakelt om de voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen, om verschuldigde bedragen te innen, de huurder te ontruimen of omdat de huurder enige actie onderneemt om niet-verschuldigde borgsommen terug te vorderen, is de huurder aansprakelijk. aan de Eigenaar voor redelijke advocaatkosten en kosten die de Eigenaar heeft gemaakt.
12. INTERPRETATIE
12.1. Elk geschil, met betrekking tot een persoon die het eigendom bewoont of heeft bezet om om welke reden dan ook verhaal te halen op de eigenaar van het onroerend goed, wordt beheerst door de wetten van Indonesië en wordt uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbanken van Indonesië.
12.2.De huurder dient er rekening mee te houden dat deze woning zich in een traditioneel dorp bevindt. Van de huurder wordt verwacht dat hij beleefd is tegenover bewoners en personeel, dat hij de rechten van anderen respecteert en dat hij niet luidruchtig is. De Eigenaar is in geen geval verantwoordelijk voor enige overlast of ongemak voor de Huurder die zijn eigendommen bewoont voor de acties van zijn buren of de omgeving.
12.3.Alle informatie die door Eigenaar (s) wordt verstrekt, wordt als waar en betrouwbaar beschouwd, maar is niet gegarandeerd. Wijzigingen in inventaris, items en decor kunnen van tijd tot tijd plaatsvinden en dergelijke wijzigingen zullen de voorwaarden van de overeenkomst niet ongeldig maken of wijzigen.
13. ROKEN
13.1.Roken op het terrein is toegestaan. Roken is strikt verboden in de gebouwen. Bewijs van roken in de gebouwen zal leiden tot onmiddellijke uitzetting en verbeurdverklaring van alle betaalde bedragen en zal resulteren in extra schoonmaakkosten voor de huurder als kosten voor buitensporige schade en wordt in rekening gebracht op de borg.
14. HUISDIEREN
14.1.Huisdieren zijn niet toegestaan ​​in of op het terrein, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar is verkregen.
15. VERVALDE RESERVERINGEN
15.1.Elke reservering die onder valse voorwendselen is verkregen, is onderhevig aan het verbeuren van de aanbetaling en het eindsaldo, indien betaald, en het is een dergelijke partij niet toegestaan ​​om in te checken en / of zal onmiddellijk worden uitgezet met verbeurdverklaring van alle betaalde bedragen.
16.KORT VERBLIJF
16.1.Het is uitdrukkelijk begrepen en overeengekomen dat dit een kort vakantieverblijf is en geen huurovereenkomst of andere langdurige huurovereenkomst. Deze overeenkomst is alleen voor het gelicentieerde gebruik van de accommodatie voor de vermelde periode. Het creëert geen eigendomsrechten voor de huurder en geen rechten op verlenging of voor herhaald gebruik. Deze Overeenkomst is ook geen Time-Share-verkoop of een Plan voor Time-Share-ontwikkeling, noch een Vakantieclub.
17. AANKONDIGING
Ik / wij begrijpen en accepteren de voorwaarden op alle pagina's van deze overeenkomst.